Sari la conținut

Componența organelor de conducere și de control

„Adunarea Generală este organul suprem de conducere al CCIACS și cuprinde totalitatea membrilor din județul Caraș-Severin.”
(art. 17 din Statutul de organizare și funcționare al CCIACS).

Membrii CCIACS sunt societățile comerciale cu sediul social pe raza județului Caraș-Severin, care consimt la respectarea drepturilor și îndatoririlor stipulate în Statutul de organizare și funcționare și solicită dobândirea calității de membru în conformitate cu prevederile statutare. Membrii CCIACS achită o cotizație anuală stabilită de către organele executive, în funcție de cifra de afaceri cu care și-au încheiat exercițiul financiar din anul fiscal precedent.

Conform Statutului de organizare și funcționare al CCIACS, Colegiul de Conducere este format din 11 membri care sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Membrilor CCIA Caraș-Severin pentru mandate de 4 ani.

Colegiul de conducere realizează în intervalul dintre două sesiuni ale Adunării Generale conducerea problemelor de interes general și asigură, spre acest scop, cadrul tehnic și organizatoric necesar activităților operative (art. 20 din Statutul de organizare și funcționare al CCIACS).

În prezent, Colegiul de Conducere al CCIA Caraș-Severin ales de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor săi din 20.11.2021 este compus din: Ponețchi Pavel Petru, Sîmboteanu Andrei Ciprian, Torma Adrian Constantin, Dumitru Florin Ioan, Retezan Elena Diana, Pușu Simion Florin, Ivan Mihaela Mariana, Minda Ioan, Belu Mihai Lucian, Buzzi Alexandru, Gherman Cătălin.

Din cadrul Colegiului de Conducere, tot prin vot secret, Adunarea Generală a Membrilor CCIA CS allege un președinte al CCIA CS, tot pentru un mandat de 4 ani (art. 27 din Statutul de organizare și funcționare al CCIACS).

În prezent, Președintele CCIA Caraș-Severin ales de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA CS din 20.11.2021 este Buzzi Alexandru.

Colegiul de Conducere alege, dintre membrii săi, prin vot secret, conform art. 26, alin. 7, un vicepreședinte, pentru un mandate de 4 ani, în concordanță cu mandatul Colegiului de Conducere și al Președintelui.

În prezent, Vicepreședintele CCIA Caraș-Severin ales de Colegiul de Conducere în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Membrilor CCIA CS din 20.11.2021 este: Ponețchi Pavel Petru.

Organul de control al CCIACS este Comisia de Cenzori. Conform art. 44 din Statutul de organizare și funcționare al CCIACS: „Comisia de Cenzori controleză gestiunea CCIACS, verifică executarea bugetului și operațiunile financiar-contabile, […] și prezintă Adunării Generale raportul lor.”.

În prezent, membrii Comisiei de Cenzori aleși de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA CS din 20.11.2021 sunt: Azap Mihaela, Vernicu Lia Nicoleta și Fota Cristina.

Aceleași atribuții de control asupra gestiunii, a executării bugetului și a operațiunilor financiar-contabile ale CCIA Caraș-Severin o are si auditorul financiar independent, conform prevederilor Statutului-cadru al Camerelor de Comerț , anexă a Legii 335/2007 cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, Auditorul Financiar Independent ales de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA CS din 20.11.2021 este: Știucă Florin.