Servicii de informare, documentare comercială și tehnoredactare

O categorie importantă de servicii asigură informarea și documentarea comercianților, de la redactarea și tehnoredactarea actelor constitutive ori modificatoare de societate și până la aspecte juridice și practice privind funcționarea eficientă, divizarea, fuziunea, închiderea temporară a activității, lichidarea ori asocierea unei societăți.

Aceste servicii se acordă prin intermediul Biroului de Asistență Societăți Comerciale:

  • informare inițială și întocmirea documentației în vederea înregistrării societăților comerciale;
  • tehnoredactarea actelor constitutive și adiționale, a cererilor de înregistrare sau de mențiuni, verificarea și întocmirea dosarelor de autorizare;
  • fuziuni, divizări, constituiri sucursale;
  • hotărâri AGA, declarații, contracte de comodat, închiriere, asociere;
    informații pentru investitorii străini în România;
  • selecții de acte normative și consultare a acestora;
  • operatiuni de înscriere în arhiva electronică de garanții reale mobiliare;
  • eliberarea de certificate de forță majoră: Camerelor de comerț li se recunoaște dreptul exclusiv de a emite, la cerere, documentul denumit „Certificat de forță majoră”. Acesta se acordă agenților economici care întâmpină greutăți datorită unor factori insurmontabili și independenți de voința și acțiunea lor, precum: calamități naturale, greve, stare de război, embargou, ș.a.. Drept urmare, cel care invocă o atare situație este scutit de plată de penalități și daune pe perioada în care evenimentul de forță majoră a fost confirmat.