Despre noi

Componența organelor de conducere și de control

„Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut.”(art. 18 din Statutul de organizare și funcționare al CCIA CS) Membrii CCIA CS sunt societățile comerciale cu sediul social pe raza județului Caraș-Severin, care consimt la respectarea drepturilor și îndatoririlor […]

Componența organelor de conducere și de control Read More »

Scurt istoric

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin (CCIA CS) este o organizație autonomă (neguvernamentală), fără scop lucrativ, de utilitate publică, constituită în baza Decretului-lege nr. 139 din 11 mai 1990 privind camerele de comerț și industrie din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990 și recunoscută oficial

Scurt istoric Read More »