Servicii de certificare de documente și informare pentru prevenirea incidentelor de afaceri

Necesitatea unor atari servicii este în legătură intimă cu securitatea funcționării și dezvoltării mediului de afaceri. Cel mai adesea, agenții economici sunt nevoiți sa-și desfășoare afacerile într-un mediu concurențial, variat, dinamic, dar, nu de puține ori, vulnerabil sub aspectul cunoașterii partenerilor comerciali.
Aceste servicii se referă la :

  • eliberarea certificatelor de origine;
  • informare inițială pentru prevenirea incidentelor de afaceri;
  • administrarea arhivei electronice;
  • certificarea semnăturilor persoanelor care îi angajează în mod valabil pe comercianți.

Camerele de comerț și industrie, prin atribuții derivate din lege, sunt depozitarul exclusiv al unor date și informații, care, solicitate la timp și oferite cu promptitudine, vă scutesc de surprize și capcane, permit identificarea potențialilor aventurieri în mediul de afaceri și asigură normala dezvoltare a comerțului.