Cursuri de formare profesională

Departamentul de Formare Profesională organizează programe de formare profesională adaptate nevoilor companiilor, cu scopul de a dezvolta un sistem de formare continuă flexibil care să asigure creşterea ocupabilităţii și adaptabilităţii forţei de muncă.

Cursanții au posibilitatea dobândirii competenţelor necesare, participând la cursuri de inițiere, calificare, specializare și perfecționare susținute de formatori cu o bogată experiență practică în domeniul de formare.

Absolvenții programelor de formare profesională dobândesc certificate de absolvire sau calificare recunoscute la nivel național de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării.

Informații la telefon 0255/215829

Cursurile care pot fi derulate în acest moment sunt:

  • Manager Inovare
  • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

În cazurile în care vor exista solicitări, și alte programe de formare profesională pot fi autorizate.

Acte necesare participării la cursurile de formare profesională

a) cerere de înscriere;
b) actul de identitate, în original și în copie;
c) certificatul de naștere, în original și în copie;
d) actele de studii eliberate în condițiile legii, în original și în copie;
e) actul medical din care sa rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice.