Scurt istoric

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin (CCIA CS) este o organizație autonomă (neguvernamentală), fără scop lucrativ, de utilitate publică, constituită în baza Decretului-lege nr. 139 din 11 mai 1990 privind camerele de comerț și industrie din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990 și recunoscută oficial prin Hotărârea de Guvern nr. 799 din 23 iulie 1990 privind recunoașterea înființării unor camere de comerț și industrie județene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992. 

În baza Decretului-lege nr. 139/1990, CCIA CS a luat ființă în cursul lunii ianuarie 1991, statutul de organizare și funcționare al acesteia fiind adoptat ca urmare a hotărârii membrilor fondatori în data de 17 ianuarie 1991. Activitatea efectivă a instituției a început să se desfășoare în luna martie a aceluiași an, într-un imobil amplasat în Reșița, pe strada I. L. Caragiale nr. 5-6, unde a funcționat până în luna octombrie 1991.

CCIA CS funcționează în actualul sediu social din Reșița, strada Petru Maior nr. 71, începând cu octombrie/noiembrie 1991.

În prezent, activitatea CCIA CS este reglementată de prevederile Statutului adoptat de Adunarea Generală a Membrilor săi din 29.05.2022, coroborate cu prevederile Legii 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Leave a Comment