Lista finala definitiva a planurilor de afaceri selectate spre finantare

Lista finală definitivă a planurilor de afaceri selectate spre finanțare în cadrul proiectului „Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Centru” POCU/991/1/3/154667.