Author name: admin

Servicii privind relațiile interne/externe cu agenții economici

Pentru îndeplinirea misiunii CCIA de atragere, menținere și dezvoltare a afacerilor in județul Caraș-Severin, instituția noastră camerală a desfășurat dintotdeauna un important volum de activitate în domeniul relațiilor economice interne și internaționale, sprijinind comunitatea de afaceri locală prin: promovarea oportunităților de afaceri ale județului în țară și străinătate; organizarea de evenimente economice : prezentări de

Servicii privind relațiile interne/externe cu agenții economici Read More »

Servicii de promovare a imaginii firmelor

Orice afacere, produs sau serviciu lansat pe piață are nevoie de un pachet consistent de promovare, ce include si următorul set de servicii: asigurarea procesării computerizate a datelor, constituirea de baze de date cu informatii si oportunitati de afaceri din tara si strainatate; reclama si publicitate comerciala pentru agentii economici; promovarea oportunităților de afaceri pe

Servicii de promovare a imaginii firmelor Read More »

Servicii de certificare de documente și informare pentru prevenirea incidentelor de afaceri

Necesitatea unor atari servicii este în legătură intimă cu securitatea funcționării și dezvoltării mediului de afaceri. Cel mai adesea, agenții economici sunt nevoiți sa-și desfășoare afacerile într-un mediu concurențial, variat, dinamic, dar, nu de puține ori, vulnerabil sub aspectul cunoașterii partenerilor comerciali.Aceste servicii se referă la : eliberarea certificatelor de origine; informare inițială pentru prevenirea

Servicii de certificare de documente și informare pentru prevenirea incidentelor de afaceri Read More »

Servicii de informare, documentare comercială și tehnoredactare

O categorie importantă de servicii asigură informarea și documentarea comercianților, de la redactarea și tehnoredactarea actelor constitutive ori modificatoare de societate și până la aspecte juridice și practice privind funcționarea eficientă, divizarea, fuziunea, închiderea temporară a activității, lichidarea ori asocierea unei societăți. Aceste servicii se acordă prin intermediul Biroului de Asistență Societăți Comerciale: informare inițială

Servicii de informare, documentare comercială și tehnoredactare Read More »

Componența organelor de conducere și de control

„Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut.”(art. 18 din Statutul de organizare și funcționare al CCIA CS) Membrii CCIA CS sunt societățile comerciale cu sediul social pe raza județului Caraș-Severin, care consimt la respectarea drepturilor și îndatoririlor

Componența organelor de conducere și de control Read More »

Cursuri de formare profesională

Departamentul de Formare Profesională organizează programe de formare profesională adaptate nevoilor companiilor, cu scopul de a dezvolta un sistem de formare continuă flexibil care să asigure creşterea ocupabilităţii și adaptabilităţii forţei de muncă. Cursanții au posibilitatea dobândirii competenţelor necesare, participând la cursuri de inițiere, calificare, specializare și perfecționare susținute de formatori cu o bogată experiență

Cursuri de formare profesională Read More »

Scurt istoric

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin (CCIA CS) este o organizație autonomă (neguvernamentală), fără scop lucrativ, de utilitate publică, constituită în baza Decretului-lege nr. 139 din 11 mai 1990 privind camerele de comerț și industrie din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990 și recunoscută oficial

Scurt istoric Read More »